Members

 • Dr. Ramesh Chokahni Norvic Hospital
 • Dr. Brajendra Shrivatav, Norvic Hospital
 • Dr. Pankaj Deo, Norvic Hospital
 • Dr. Suraj Gupta, Norvic Hospital
 • Dr. Arjun Karki, HAMS Hospital
 • Dr. Raju Pangeni, HAMS Hospital
 • Dr. Rakshya Pandey, HAMS Hospital
 • Dr. Sanjeet Krishna Shrestha, Nepal Mediciti Hospital
 • Dr. Ravi Mahat, Nepal Mediciti Hospital
 • Dr. Ashesh Dhungana, NAMS, Bir Hospital
 • Dr. Prajowl Shrestha, NAMS, Bir Hospital
 • Dr. Pushpa Malla, Alka Hospital
 • Dr. Ajit Shrestha, Alka Hospital
 • Dr. Rabindra Khujeli, Sumeru Hospital
 • Dr. Subhash Yadav, Sumeru
 • Dr. Ushav Mausin, Shree Birendra Hospital
 • Dr. Bhushan Raj bhandari, Shree Birendra Hospital
 • Dr. Ekta malla, Shree Birendra Hospital
 • Dr. Navin prakash Shah, National Tuberculosis Centre
 • Dr. Ram Narayan Shah, Bhaktapur
 • Dr. Arpana Neupane, Kathmandu Medical College
 • Dr. Subodh saagar Dhakal, Kathmandu Medical College
 • Dr. Navin Kumar Mishra, Kathmandu Medical College
 • Dr. K.C. Devkota, Nepal Medical College
 • Dr. Milesh Sijapti, KIST Medical College
 • Dr. Santa Kumar Das, Institute of Medicine, TUTH
 • Dr. Pankaj Pant, Institute of Medicine, TUTH
 • Dr. Niraj Bam, Institute of Medicine, TUTH
 • Dr. Prashuram Bista, Maldives
 • Dr. Ramesh Basnet, BnB Hospital
 • Dr. Mohan Prasai, Grande Hospital
 • Dr. Kundan Kumar Karki, Grande Hospital
 • Dr. Bidesh Bista, Civil Hospital
 • Dr. Narendra Bhatta, BPKIHS, Dharan
 • Dr. Dibya Raj Mishra, BPKIHS, Dharan
 • Dr. Ram hari Ghimire, Nobel Medical College, Biratnagar
 • Dr. Asmitanand Thakur, Biratnagar
 • Dr. Puru Koirala, Nobel Medical College, Biratnagar
 • Dr. C.P. Acharya, MCOMS, Manipal, Pokhara
 • Dr. Yaman Pradhan, Butwal
 • Dr. Shital Adhikari, CMC, Chitwan
 • Dr. Madhur Dev bhattarai, CMC, Chitwan
 • Dr. Subesh Kayestha, Dhangadhi
 • Dr. Subhash Yogi, Nepalgunj
 • Dr. Pradip Bajraachrya, Blue Cross Hospital